Kumpanya ng Produksyon Sadistic Village

Sadistic Village

Impormasyon ng Kumpanya ng Produksyon

Nhà sản xuất av Sadistic Village không phải là bắt nạt thể xác mà là bắt nạt tinh thần. Nói cách khác, nó kích thích trái tim. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi bắt nạt, quá trình này sẽ là chơi khăm → xấu hổ → sỉ nhục → bắt nạt → cưỡng hiếp → tra tấn. Nếu bạn không rèn luyện tinh thần, biểu hiện thực sự của bạn sẽ không lộ ra. Rút ra tinh thần, khơi dậy nhân tính và bộc lộ lòng tốt thực sự của phụ nữ!

( Sa ngayon, walang mga pelikula mula sa kumpanyang ito ng produksyon )


  Mga Trending na Paghahanap sa Linggo


  Mga Trending na Artista sa Linggo


  Link